Efterbearbetning av trycksaker

Skärning, falsning, blocklimning, hålborrning, hand- och monteringsarbeten, är några exempel på de tjänster vi kan erbjuda när det gäller efterbearbetning.
Vi jobbar idag med ett flertal stora tryckerier i hela Sverige och är bland annat komplement åt tryckerier i Storstockholm. Dessa hjälper vi med olika uppdrag för att underlätta det dagliga arbetet då jobben blivit för många på efterarbetet och behöver läggas ut.

Vi har idag specialiserat oss på skärning och tillverkning av block, rabatthäften med snabba leveranser.
Vi efterbehandlar alla era trycksaker helt efter era önskemål från att skära i format till att distribuera till slutkund vare sig det är inom eller utanför Sveriges gränser.